close
Slide 1

Term Definition
HƏKİM ali baza tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?