close
Slide 1

Термин Определение
HƏKİM ali baza tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?