close
Slide 1

Term Definition
HUMANİTAR insan cəmiyyətinə, insana və onun mədəniyyətinə aid olan

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?