close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
HUMANİTAR TƏHSİL təhsilin məzmununda təhsil alanların şəxsi yetkinliyinin formalaşmasına yönəlmiş ümummədəni komponentlərin inkişafıdır

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?