close
Slide 1

Term Definition
İDRAK obyektiv qanunauyğunluqların şüur vasitəsilə dərk edilməsi. İdrak təlim-tədris prosesinin əsasını təşkil edir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?