close
Slide 1

Термин Определение
İDRAK obyektiv qanunauyğunluqların şüur vasitəsilə dərk edilməsi. İdrak təlim-tədris prosesinin əsasını təşkil edir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?