close
Slide 1

Term Definition
İLKİN PEŞƏ-İXTİSAS TƏHSİLİ əsas orta təhsil bazasında ixtisaslaşmış mütəxəsislərin hazırlanması. İ.p-i.t. peşə-ixtisas məktəblərində alına bilər (ixtisas kollecləri, peşə-ixtisas və s. təhsil müəssisələrində)

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?