close
Slide 1

Term Definition
İLKİN İBTİDAİ ORTA TƏHSİL ana dili, riyaziyyat, təbiət və cəmiyyət elmləri barədə, əsas elemetar tədris bacarıq və biliklərini öyrədən ilk təhsil pilləsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?