close
Slide 1

Термин Определение
İMTAHAN BİLETİ (fr. billet, lat. billeta) – şifahi imtahanlarda təhsil alanın cavablandırmalı olduğu suallar olan bilet

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?