close
Slide 1

Term Definition
İMTAHAN BİLETİ (fr. billet, lat. billeta) – şifahi imtahanlarda təhsil alanın cavablandırmalı olduğu suallar olan bilet

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?