close
Slide 1

Term Definition
İNFORMAL TƏHSİL özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?