close
Slide 1

Term Definition
İNNOVASİYA müxtəlif təşəbbüslər, elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi xarakterli yeniliklər

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?