close
Slide 1

Term Definition
İNSTİTUT (ALİ MƏKTƏB) müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən tətbiqi tədqiqatların aparıldığı ali təhsil müəssisəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?