close
Slide 1

Термин Определение
İSTEHSALAT TƏHSİLİ peşə-ixtisas təhsilinin mütləq tərkib hissəsi, təhsil alanların konkret ixtisas hazırlığı üçün dövlət standartlarına uyğun praktiki təcrübəsidir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?