close
Slide 1

Term Definition
İXTİSAS müvafiq təhsil sənədində təsbit olunan peşə, vahid bir peşə daxilində fəaliyyət növü

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?