close
Slide 1

Термин Определение
İXTİSAS müvafiq təhsil sənədində təsbit olunan peşə, vahid bir peşə daxilində fəaliyyət növü

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?