close
Slide 1

Термин Определение
İXTİSASLAŞMA müvafiq peşə-ixtisas təhsili istiqamətinin tərkib hissələrindən biri üzrə alınan peşə ixtisası

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?