close
Slide 1

Term Definition
İXTİSASLAŞMA müvafiq peşə-ixtisas təhsili istiqamətinin tərkib hissələrindən biri üzrə alınan peşə ixtisası

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?