close
Slide 1

Term Definition
AKADEMİYA müəyyən sahə üzrə ali və əlavə təhsil proqramlarının həyata keçirildiyi, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların aparıldığı ali təhsil müəssisəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?