close
Slide 1

Термин Определение
İXTİSASARTIRMA KURSLARI rəhbərlərin və işçi kolektivinin ixtisasını artırmaq forması. Bu kurslar işçininfəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan nazirliklərdə, müxtəlif universitetlərdə, onların filialında, müəssisələrdə, kurslarda təşkil olunur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?