close
Slide 1

Термин Определение
KAMPUS müvafiq maddi-texniki bazaya və infrastruktura malik təhsil kompleksi (şəhərciyi)

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?