close
Slide 1

Term Definition
KONSERVATORİYA musiqi sahələri üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayan ali təhsil müəssisəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?